Інформація про засновників та/або учасників емітента