Інформація по юридичних осіб, послугами яких користується емітент