Обов’язкова інформація до зборів 23.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), складеним ПАТ «НДУ» станом на дату складання реєстру для розсилки повідомлень 17.04.19, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 600 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 504 штуки. Інших типів акцій немає

Директор