Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013р. звільнений член Наглядової ради Мельник Микола Васильович (паспорт НК 811493, вид.21.06.2000р. Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 21.05.2010р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Підстава – Протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2013р.
На посаду звільненої особи нікого не призначено.
Оприлюднено на сайті ДКЦПФР 17.04.13р.
Опубліковано в бюлетені Цінні папери України №75 від 19.04.13р.
17.04.2013