Особлива інформація

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про виникнення особливої інформації про емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 
Пакет власника акцій «фізичної особи» зменшився на 7,0000% (42шт.) і становить 32,0000 % (192шт).
Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів – 18.02.2013р.
 
 
                                                                                              19.02.2013р.