Цінні папери

Випущено 600 простих іменних акцій в бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 5,00 грн. кожна (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №30/24/1/11 від 24.05.2011р.)