Обов’язкова інформація до зборів 23.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Повідомлення про скликання ЗЗА на 20.04.2017 з проектами рішень

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВФІЛЬТР» (ЄДРПОУ 22818445) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20.04.2017 о 1200 за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.Щорса, 110-а, каб. Директора.
Реєстрація учасників 20.04.2017р. з 1130 до 1150 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах 13.04.2017р.
 

Звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013р. звільнений член Наглядової ради Мельник Микола Васильович (паспорт НК 811493, вид.21.06.2000р. Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.), акціями товариства не володіє, перебував на посаді з 21.05.2010р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Підстава – Протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2013р.
На посаду звільненої особи нікого не призначено.
Оприлюднено на сайті ДКЦПФР 17.04.13р.
Опубліковано в бюлетені Цінні папери України №75 від 19.04.13р.
17.04.2013

Особлива інформація

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про виникнення особливої інформації про емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 
Пакет власника акцій «фізичної особи» зменшився на 7,0000% (42шт.) і становить 32,0000 % (192шт).
Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів – 18.02.2013р.
 
 
                                                                                              19.02.2013р.
 

Історія підприємства

ПрАТ “Чернігівфільтр” було створено у вересні 1995 року для виробництва ультратонких синтетичних волокон, фільтрувальних матеріалів, фільтрів та фільтрувальних систем.

Основою для створення послужили фундаментальні дослідження в галузі фізико- хімії сумішей полімерів, що дали змогу створити принципово нову технологію виробництва ультратонких синтетичних волокон з унікальною структурою  поверхні, де кожне волокно покрите по всій своїй поверхні надтонкими мікрофібрилами. Товщина волокон може регулюватися в процесі  виробництва і становить від 0,1 мкм до 5 мкм, а товщина мікрофібрил - до 0,01 мкм. За допомогою мікрофібрил волокна в процесі виробництва з’єднуються між собою і утворюють  єдину волокнисту систему, яка є ефективним фільтрувальним матеріалом глибинної дії з затримуючою спроможністю, яка наближається до товщини волокон.

Розроблені фільтри не мають аналогів і не виготовляються  ні в одній країні світу, а розроблена технологія може служити основою також і для створення виробництва мембран, яке в Україні відсутнє, бавовноподібних синтетичних ниток, нетканих матеріалів, тощо.

Зараз ПрАТ “Чернігівфільтр” впроваджено в виробництво різноманітні фільтри з затримуючою спроможністю від 0,1 мкм до 100 мкм, які використовуються в фармацевтичній , харчовій, електронній, нафтопереробній,  хімічній, машинобудівній та інших галузях промисловості для  очищення фармацевтичних ін’єкційних препаратів, води, олії, вина, пива, горілки, кислот, лугів, травників, фоторезистів, нафтопродуктів, повітря, технологічних газів та ін.

Продуктивність фільтрувальних систем може бути від 10 л на годину до 100 м3 на годину.

Зараз більш ніж як 60 підприємств України використовують продукцію ПрАТ “Чернігівфільтр” у своїх виробництвах.

Підписатися на ПрАТ "Чернігівфільтр" RSS